Làm giấy mời thươngmại

Tại đây bạn có thể đặt giấy mời để xin thị thực thương mại của Nga. Trước khi bạn bắt đầu, xin bạn vui lòng hãy kiểm tra cẩn thận:

  • Lãnh sự quán nơi bạn sẽ nộp đơn xin thị thực, tại quốc gia nơi  mà bạn có quốc tịch. Thật đáng tiếc, chúng tôi không thể hỗ trợ cho việc làm thủ tục xin giấy mời cho những người không sống trong đất nước mà họ có quốc tịch.
  • Hộ chiếu của bạn sẽ có hiệu lực trong vòng ít nhất 6 tháng kể từ ngày hết thời hạn của thị thực. Bạn sẽ cần phải gửi cho chúng tôi một bản sao hộ chiếu điện tử rõ ràng của bạn.

Giá thành: 70 USD

Thời hạn làm thủ tục: 10 Ngày làm việc